Основне струковне студије – Васпитач деце предшколског узраста [2016.]

 

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 110116П Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
2 110216П Страни језик 1 1 2 1 5 Обавезни
3 110316П Oпшта педагогија 1 2 1 4 Обавезни
4 110416П Oпшта психологија 1 2 1 4 Обавезни
5 110516П Увод у специјалну педагогију 1 1 1 3 Обавезни
6 130116П Изборни блок 1 1 5 Изборни
120116П   Филозофија васпитања
120216П   Социологија детињства
7 130216П Изборни блок 2 1 4 Изборни
120316П   Ритмика и плес
120416П   Развојна и корективна гимнастика
8 210616П Култура говора са реториком 2 2 1 4 Обавезни
9 210716П Страни језик 2 2 2 1 4 Обавезни
10 210816П Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 3 Обавезни
11 210916П Сценска уметност и луткарство 2 2 1 3 Обавезни
12 211016П Педагошка психологија 2 2 1 3 Обавезни
13 211116П Породична педагогија 2 2 1 3 Обавезни
14 230316П Изборни блок 3 2 4 Изборни
220516П   Игре и стваралаштво
220616П   Естетика и образовање
15 230416П Изборни блок 4 2 3 Изборни
220716П   Креативна математика
220816П   Математичко-дидактичке игре
211216П Стручна пракса 1 2 3 Обавезни
16 311316П Увод у књижевност за децу 3 2 1 4 Обавезни
17 311416П Сарадња породице и дечјег вртића 3 2 1 3 Обавезни
18 311516П Предшколска педагогија 3 2 1 4 Обавезни
19 311616П Вокално-инструментална настава 3 2 2 4 Обавезни
20 311716П Информационо-комуникационе технологије 3 2 1 3 Обавезни
21 311816П Модерни облици у књижевности за децу 3 2 1 3 Обавезни
22 311916П Развојна психологија 3 2 1 4 Обавезни
23 330516П Изборни блок 5 3 5 Изборни
320916П   Психологија дечје игре
321016П   Радионица за игру и играчке
24 412016П Методика ВОРА-а 4 2 1 3 Обавезни
25 412116П Методика развоја говора 1 4 2 1 4 Обавезни
26 412216П Методика ПМП 1 4 2 1 4 Обавезни
27 412316П Методика упознавања околине 1 4 2 1 4 Обавезни
28 412416П Ликовно стваралаштво 4 2 1 3 Обавезни
29 412516П Мултимедијални системи 4 1 1 3 Обавезни
30 430616П Изборни блок 6 4 3 Изборни
421116П   Драмска радионица
421216П   Музичко стваралаштво
31 430716П Изборни блок 7 4 3 Изборни
421316П   Драматизација књижевних текстова за децу
421416П   Музичке игре
412616П Стручна пракса 2 4 3 Обавезни
32 512716П Методика развоја говора 2 5 1 2 4 Обавезни
33 512816П Методика ПМП 2 5 1 2 4 Обавезни
34 512916П Методика упознавања околине 2 5 1 2 4 Обавезни
35 513016П Методика музичког васпитања 1 5 2 1 4 Обавезни
36 513116П Методика ликовног васптања 1 5 2 1 4 Обавезни
37 513216П Методика физичког васпитања 1 5 2 1 4 Обавезни
38 530816П Изборни блок 8 5 3 Изборни
521516П   Медијска култура
521616П   Васпитање и толеранција
513316П Стручна пракса 3 5 3 Обавезни
39 613416П Методика музичког васпитања 2 6 1 2 4 Обавезни
40 613516П Методика ликовног васптања 2 6 1 2 4 Обавезни
41 613616П Методика физичког васпитања 2 6 1 2 4 Обавезни
42 613716П Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
43 613816П Инклузивно васпитање и образовање 6 2 1 3 Обавезни
44 613916П Припрема деце за полазак у школу 6 2 1 3 Обавезни
45 630916П Изборни блок 9 6 3 Изборни
621716П   Рад са даровитима
621816П   Педагошка документација
614016П Стручна пракса 4 6 3 Обавезни
614116П Завршни рад 6 3 Обавезни

Основне струковне студије – Васпитач деце јасленог узраста [2016.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 110116Ј Oпшта педагогија 1 2 1 4 Обавезни
2 110216Ј Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
3 110316Ј Општа психологија 1 2 1 4 Обавезни
4 110416Ј Страни језик 1 1 2 1 5 Обавезни
5 110516Ј Увод у специјалну педагогију 1 1 1 3 Обавезни
6 130116Ј Изборни блок 1 1 5 Изборни
120116Ј   Филозофија васпитања
120216Ј   Социологија детињства
7 130216Ј Изборни блок 2 1 4 Изборни
120316Ј   Ритмика и плес
120416Ј   Спортско-рекреативне активности
8 210616Ј Култура говора са реториком 2 2 1 4 Обавезни
9 210716Ј Страни језик 2 2 2 1 4 Обавезни
10 210816Ј Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 3 Обавезни
11 210916Ј Нега деце са основама педијатрије 2 2 1 5 Обавезни
12 211016Ј Сценска уметност и луткарство 2 2 1 3 Обавезни
211116Ј Стручна пракса 1 2 0 0 3 Обавезни
13 230316Ј Изборни блок 3 2 3 Изборни
220516Ј   Драматизација књижевних текстова за децу
220616Ј   Музичке игре
14 230416Ј Изборни блок 4 2 5 Изборни
220716Ј   Филозофија игре
220816Ј   Математичка култура и комуникација
15 311216Ј Предшколска педагогија 3 2 1 4 Обавезни
16 311316Ј Увод у књижевност за децу 3 2 1 4 Обавезни
17 311416Ј Развојна психологија 3 2 1 4 Обавезни
18 311516Ј Информационо-комуникационе технологије 3 2 1 3 Обавезни
19 311616Ј Болести деце јасленог узраст са епидемилогијом 3 2 1 3 Обавезни
20 311716Ј Сарадња породице и дечјег вртића 3 2 1 3 Обавезни
21 311816Ј Bокално-инструментална настава 3 2 2 4 Обавезни
22 330516Ј Изборни блок 5 3 5 Изборни
320916Ј   Радионица за игру и играчке
321016Ј   Дидактичке игре деце јасленог узраста
23 411916Ј Методика вор-а 4 2 1 3 Обавезни
24 412016Ј Методика развоја говора1 4 2 1 4 Обавезни
25 412116Ј Методика ПМП 1 4 2 1 4 Обавезни
26 412216Ј Општа хигијена 4 2 1 3 Обавезни
27 412316Ј Методика упознавања околине1 4 2 1 4 Обавезни
28 430616Ј Изборни блок 6 4 3 Изборни
421116Ј   Драмска радионица
421216Ј   Ликовно стваралаштво
29 430716Ј Изборни блок 7 4 5 Изборни
421316Ј   Рано учење и афективно везивање
421416Ј   Психомоторна стимулација
412416Ј Стручна пракса 2 4 0 0 4 Обавезни
30 512516Ј Психологија дечије игре 5 2 1 5 Обавезни
31 512616Ј Методика ликовног васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
32 512716Ј Методика физичког васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
33 512816Ј Методика музичког васпитања1 5 2 1 4 Обавезни
34 512916Ј Ургентна стања у педијатрији 5 2 2 4 Обавезни
35 530816Ј Изборни блок 8 5 3 Изборни
521516Ј   Моторичке игре деце јасленог узраста
521616Ј   Графичко-ликовне игре
36 530916Ј Изборни блок 9 5 3 Изборни
521716Ј   Васпитање и толеранција
521816Ј   Ментално здравље
513016Ј Стручна пракса 3 5 0 0 3 Обавезни
37 613116Ј Рад са децом са посебним потребама 6 2 2 4 Обавезни
38 613216Ј Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
39 613316Ј Исхрана и дијететика деце јасленог узраста 6 2 2 4 Обавезни
40 613416Ј Превенција болести и заштита здравља 6 2 2 5 Обавезни
41 631016Ј Изборни блок 10 6 5 Изборни
621916Ј   Развој и права детета
622016Ј   Говорне игре
42 631116Ј Изборни блок 11 6 3 Изборни
622116Ј   Рад са даровитима
622216Ј   Педагошка документација
613516Ј Стручна пракса 4 6 3 Обавезни
613616Ј Завршни рад 6 3 Обавезни

Основне струковне студије – Домски васпитач [2016.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 110116Д Српски језик 1 2 1 5 Обавезни
2 110216Д Страни језик 1 1 2 1 5 Обавезни
3 110316Д Општа психологија 1 2 1 4 Обавезни
4 110416Д Општа педагогија 1 2 1 4 Обавезни
5 110516Д Увод у специјалну педагогију 1 1 1 3 Обавезни
6 130116Д Изборни блок 1 1 4 Изборни
120116Д    Еколошко образовање
120216Д    Ритмика и плес
7 130216Д Изборни блок 2 1 5 Изборни
120316Д    Филозофија васпитања
120416Д    Социологија детињства
8 210616Д Култура говора са реториком 2 2 1 4 Обавезни
9 210716Д Страни језик 2 2 2 1 4 Обавезни
10 210816Д Основе природних наука 2 2 1 5 Обавезни
11 210916Д Породична педагогија 2 2 1 3 Обавезни
12 211016Д Телесни развој и здравствено васпитање 2 2 1 3 Обавезни
13 230316Д Изборни блок 3 2 3 Изборни
230316Д   Музичко стваралаштво
230316Д   Драматизација књижевних текстова за децу
14 230416Д Изборни блок 4 2 5 Изборни
230416Д   Породица и савремено друштво
230416Д   Математичка култура и комуникација
211116Д Стручна пракса 1 2 3 Обавезни
15 311216Д Развојна психологија 3 2 1 4 Обавезни
16 311316Д Основи домске педагогије 3 2 1 5 Обавезни
17 311416Д Информационо комуникационе технологије 3 2 1 3 Обавезни
18 311516Д Вокално-инструментална настава 3 2 2 4 Обавезни
19 311616Д Увод у проучавање књижевности 3 2 1 4 Обавезни
20 311716Д Социјална патологија 3 1 1 4 Обавезни
21 330516Д Изборни блок 5 3 3 Изборни
320916Д   Васпитање и толеранција
321016Д   Образовне технологије
22 330616Д Изборни блок 6 3 3 Изборни
321116Д   Рефлексивни драмски практикум
321216Д   Ментално здравље
23 411816Д Основи социјално-педагошке комуникације 4 2 1 5 Обавезни
24 411916Д Општа хигијена 4 2 1 3 Обавезни
25 412016Д Педагошка психологија 4 2 1 3 Обавезни
26 412116Д Инклузивно васпитање и образовање 4 2 1 3 Обавезни
27 412216Д Елементарне игре 4 2 1 5 Обавезни
28 430716Д Изборни блок 7 4 3 Изборни
421316Д   Креативна математика
421416Д   Математичко-дидактичке игре
29 430816Д Изборни блок 8 4 5 Изборни
421516Д   Филозофија игре
421616Д   Психомоторна стимулација
412316Д Стручна пракса 2 4 0 0 3 Обавезни
30 512416Д Спортско-рекреативне активности 5 1 2 4 Обавезни
31 512516Д Методика рада домског васпитача 5 2 2 5 Обавезни
32 512616Д Педагогија слободног времена 5 2 1 5 Обавезни
33 512716Д Превенција болести и заштита здравља 5 2 2 5 Обавезни
34 512816Д Социјална педагогија 5 2 1 5 Обавезни
35 530916Д Изборни блок 9 5 3 Изборни
521716Д   Ликовно стваралаштво
521816Д   Музичке игре
512916Д Стручна пракса 3 5 3 Обавезни
36 613016Д Превенција поремећаја у понашању 6 2 1 3 Обавезни
37 613116Д Педагошко истраживање 6 2 1 3 Обавезни
38 613216Д Педагошко саветодавни рад 6 2 1 4 Обавезни
39 613316Д Организација културних активности у дому 6 2 2 4 Обавезни
40 631016Д Изборни блок 10 6 5 Изборни
621916Д   Рад са даровитима
622016Д   Педагошка документација
41 631116Д Изборни блок 11 6 5 Изборни
622116Д   Основи визуелне уметности
622216Д   Развој и права детета
613416Д Стручна пракса 4 6 3 Обавезни
613516Д Завршни рад 6 0 0 3 Обавезни

Мастер струковне студије – Васпитач деце предшколског узраста [2019.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 19.MV1101 Савремени предшколски курикулуми 1 2 1 5 Обавезни
2 19.MV1102 Готовост деце за полазак у школу 1 2 1 5 Обавезни
3 19.MV1103 Рачунарско размишљање 1 2 1 6 Обавезни
4 19.MV1104 Енглески језик 1 2 2 4 Обавезни
5 19.MV1105 Здравствено васпитање и промоција здравља 1 2 2 5 Обавезни
6 19.MV1106 Инклузивни програми 1 2 2 5 Обавезни
7 19.MV2107 Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 4 Обавезни
8 19.MV2108 Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 4 Обавезни
9 19.MV2109 Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
10 19.MV2110 Телесне и перцептивно-моторичке активности 2 2 1 4 Обавезни
11 19.MV2111 Методологија друштвених истраживања 2 2 1 4 Обавезни
12 19.MV2112 Стручна пракса 1 2 2 Обавезни
13 19.MV0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2 ) 2 2 2 8 Изборни
19.MV2201 Савремене технике приповедања и писања 2
19.MV2202 Комуникација и саветовање 2
14 19.MV3113 Предшколско дете у природној и друштвеној средини 3 2 2 5 Обавезни
15 19.MV3114 Увођење деце у свет писане речи 3 2 2 6 Обавезни
16 19.MV3115 Почетно математичко образовање 3 2 2 5 Обавезни
17 19.MV0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2 ) 3 2 2 7 Изборни
19.MV3203 Спортски програми у вртићу
19.MV3204 Дечја ликовност и музеји
18 19.MV0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2 ) 3 2 2 7 Изборни
19.MV3205 Заштита деце од злостављања и занемаривања
19.MV3206 Естетичка теорија васпитања
19 19.MV4116 Стручна пракса 2 4 2 Обавезни
20 19.MV4117 Примењен истраживачки рад 4 22 Обавезни
21 19.MV4118 Мастер рад 4 6 Обавезни

 

Мастер струковне студије – Васпитач деце предшколског узраста [2017.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 110117МС Савремени предшколски курикулуми 1 2 2 5 Обавезни
2 110217МС Готовост деце за полазак у школу 1 2 2 5 Обавезни
3 110317МС Предшколско дете у природној и друштвеној средини 1 2 1 5 Обавезни
4 110417МС Увођење деце у свет писане речи 1 2 1 5 Обавезни
5 110517МС Почетно математичко образовање 1 2 1 5 Обавезни
6 110617МС Телесне и перцептивно-моторичке активности 1 2 1 5 Обавезни
7 210717МС Енглески језик 2 3 3 5 Обавезни
8 210817МС Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 5 Обавезни
9 210917МС Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 5 Обавезни
10 211017МС Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
11 120117МС Савремене технике приповедања и писања 2 2 2 4 Изборни блок 1
11 120217МС Комуникација и саветовање 2 2 2 4 Изборни блок 1
211217МС Стручна пракса 1 2 7 Обавезни
12 311317МС Инклузивни програми 3 2 2 5 Обавезни
13 311417МС Здравствено васпитање и промоција здравља 3 2 2 5 Обавезни
14 311517МС Рачунарско размишљање 3 2 2 5 Обавезни
15 320317МС Спортски програми у вртићу 3 2 2 4 Изборни блок 2
15 320417МС Дечја ликовност и музеји 3 2 2 4 Изборни блок 2
16 320517МС Заштита деце од злостављања и занемаривања 3 2 2 4 Изборни блок 3
16 320617МС Естетичка теорија васпитања 3 2 2 4 Изборни блок 3
311617МС Стручна пракса 2 3 7 Обавезни
17 411717МС Примењен истраживачки рад 4 0 0 20 6 Обавезни
411817МС Мастер рад 4 24 Обавезни

622216Д / 622216D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Развој и права детета
Наставник (за предавања) Томић Н. Катарина
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Студенти треба да стекну увид у историјат развоја и различитих права који се односе на дете, Студенти треба да располажу знањем о постојећим Конвенцијама, а нарочито о Конвенцији о правима детета усвојено на генералној скупштини у УН, 20.11.1989 године; Схватање креативног детинства која данас подразумева другачији живот од оног који живе одрасли ; Разумевање утицаја и ефеката средине на развој и права детета ; Схватање разлике између одраслих и деце-потреба преиспитивања односа одраслих према деци и успостављање равнотеже у њиховим односима.
Исход
предмета

По завршетку курса, студенти треба да буду способни да : анализирају разне дечије ситуације; да преузимају конкретне акције у корист дечијих права ; да правилно тумаче прописе из области дечијих права ; да правилно користе терминологију из области дечијих права ; да објасне различита понашања деце у истим ситуацијама ; да примене теоријска знања израдом разних решења, уговора, молби и сл.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам и свет детињства ; васпитање и уметност ; родитељска љубав-прва школа; време сазревања; поштовање личности детета; учење и пубертет; проблеми одрастања; дете као стваралац; правилан однос према детету; дечији отпор и његово отклањање; утицај штампе и медија на развој детета; права детета у домаћим и међународним документима.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Детињство и права детета; природна права детета; права детета у интерним документима; права детета на индентитет; Конвенција о правима детета; право на живот; најбољи интереси детета; право на опстанак и развој; заштита деце од дискреминације; поштовање мишљења детета; право на образовање, слободно време и културне активности; слобода изражавања и приступ информацијама; право детета припадника мањинске групе
Литература
1 Права детета и здравље, Југословенски центар за права детета, Београд 2000
2 Свет детињства, Нада Глигорић, КЦ, Горњи Милановац
3 Фактори развоја ученикове личности, Радољуб Игњатовић 1980
4 Права детета и међународно право, Југословенски центар за права детета, Београд 2000
5 То је право, пријатељи деце Србије, Сузан Фонтејн, Београд 1995
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Монолошка-Дијалошка(усмено излагање-разговор) ; Метода читања и писања; Илустративна и демостративна метода; Практичне методе; Радионичарска; Форум; Дебата; Проблемска метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 25    
семинари 20    
 

622116Д / 622116D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Основи визуелних уметности
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студент упознају са појмом визуелне уметности, њеном историјом и врстама; Да се упознају са језиком визуелне комуникације и стекну самосталност у њеној примени; Да усвоје методе естетске анализе визуелних порука и појава
Исход
предмета

Након успешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: познаје основне појмове визуелних уметности; тумачи језик визуелних уметности анализира визуелну поруку;примењује визуелни језик; демонстрира способност визуелне комуникације; демонстрира примену адекватних техника и материјала

Садржај предмета
Теоријска
настава
Визуелна уметност (историја визуелних уметности, подела, развој, мултимедија). Језик визуелне комуникације (визуелни и графички знак, основи комуникације, језик, културни образац). Визуелна порука (израда, тумачење, универзалност, циљна група) Естетика визуелне комуникације (методе, облици, примери)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Композиција (структура визуелне комуникације, порука, поетика, медиј) Ликовни елементи (линија, облик, боја, композиција, репетиција, ритам, текстура, површина..) Визуелна комуникација (визуелни знак, визуелни језик, медиј, културни код..)
Литература
1 Недељковић, С. Графичко обликовање и писмо, ЗУНС, Београд, 1998.
2 Карлаварис, Б. Ликовно васпитање за 1 разред педагошке академије, ЗУНС, Београд,1982
3 Карлаварис, Б. Ликовно васпитање за 2 разред педагошке академије, ЗУНС, Београд,1982
4 Галовић, Б. Ликовна култура, ЗУНС, Београд, 2005
5 Богдановић, К. Теорија форме, ЗУНС, Београд, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писани и практични радови студената, учење откривањем, стварање нових идеја и релација, коришћење мултимедија и интернета
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари 30    
 

622016J / 622016J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Говорне игре
Наставник (за предавања) Весна Б. Тодоров
Наставник/сарадник (за вежбе) Весна Б. Тодоров
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Студент треба да буде упознат са елементарним говорним играма за децу најмлађег узраста; треба да стекне знања о спонтаним говорним играма детета; треба да буде оспособљен за једноставан и правилан говор; треба да зна да допринесе развијању квалитетних комуникативних вештина код деце најмлађег узраста; треба да овлада функционалним и симболичким играма; треба да буде оспособљен да континуирано зна да створи и негује пожељну емоционалну и социјалну климу.
Исход
предмета

Студенти су упознати са елементарним говорним играма за децу најмлађег узраста и стекли су знања о спонтаним говрним играма детета; знају да практикују методичке стратегије и поступке којима се поспешује активно учешће деце на вербалном и невербалном плану; иницирају игре у којима долази до развоја говора деце; учествују у реализацији задатака који воде развоју говора; са успехом сарађују и учествују у размени као партнери, модели, процењивачи и тумачи дечјих вербалних исказа; организују педагошке ситуације у којима пружају деци могућност да говоре појединачно, али и да врше размене унутар различитих група (парови деце, тријаде, групе са већим бројем деце и сл.).

Садржај предмета
Теоријска
настава
Социјални карактер говора; Важност практично-ситуационе комуникације за појаву првих речи и вербална активност; Говорне игре за децу најмлађег узраста; Комуникативна и игровна постигнућа; Играње, креирање, истраживање сопствених моћи говора и језика; Развој и неговање игровног понашања као једног од начина развоја говора и вештине комуницирања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Предлози активности и радионица за рад на развоју говора, којима студенти, будући васпитачи, могу обогатити своје васпитно деловање. Активности су тематски разнолике, а акценат је углавном стављен на успостављање доброг контакта са дететом и децом и на развој игровног понашања.
Литература
1 Марјановић, А. и сар. (1990): Дечје језичке игре. Београд.Сарајево: Завод за уџбенике и наставн средства-Свјетлост.
2 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице. Београд: Алтера.
3 Ивановић, Р. (2003): Разменом до речи. Београд: Алтера.
4 Група аутора (2009): Корак по корак 1. Београд: Креативни центар.
5 Каменов, Е. (2010): Ризница игара (игре из свих времена, за сваку прилику). Нови Сад: Драгон.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Савремене наставне методе. Интерактивно учење. Презентације. Активне студентске радионице.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 20+20 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари      
 

621816П / 621816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагошка документација
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са основном педагошком документацијом у предшколској установи, њеном сврхом и значајем за васпитаче, децу и родитеље; Упознавање студената са поступцима за посматрање дечјег понашања и праћење развоја, изворима и начинима прикупљања података о деци и регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању; Развијање способности студената за вођење педагошке документације и вештина потребних за планирање, рефлексију, евалуацију и самоевалуацију рада на основу документације. Упознавање студената са Конвенцијом о правима детета и законском регулативом у области предшколског васпитања и образовања.
Исход
предмета

Након завршеног курса студенти би требало да: Тумаче и резимирају основне ставке из Конвенције о правима детета и законске регулативе у области предшколског васпитања и образовања; Објашњавају основне критеријуме везане за начин вођења педагошке документације и изводе закључке о њеној сврси и значају за васпитаче, децу и родитеље; Описују могућности и начине прикупљања података о деци и регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању;Примењују поступке за посматрање дечјег понашања и праћење развоја кроз израђивање портфолија и анализирају податке и прилоге из портфолија приликом давања мишљења о деци; Критички анализирају начин на који је уређена и на који се води Књига рада васпитача: документација о планирању и програмирању васпитно-образовног рада и неге деце (годишње, месечно и дневно планирање), о сарадњи са родитељима, друштвеном заједницом и основном школом, о стручном усавршавању и професионом развоју; Умеју да примењују инструменте за праћење и (само)евалуацију рада у прешколској установи.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Конвенција о правима детета; Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон о друштвеној бризи о деци. Сврха и значај педагошке документације: за планирање и програмирање васпитно-образовног рада, за евалуацију и самоевалуацију; Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење индивидуалног развоја; Извори и начини прикупљања података о деци; Портфолио; Поверљивост података о деци; Књига рада васпитача; Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Анализа основних ставки Конвенције о правима детета; Анализа законске регулативе у области васпитања и образовања; Документација установе и начин вођења документације; Сврха и значај документације за васпитаче, децу и родитеље; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Извори података о деци (цртежи, радови, фотографије, аудио и видео записи), начини прикупљања података о деци и регистровање запаженог о дечијем развоју и понашању; Инструменти за праћење развоја и евалуацију постигнућа деце (евиденционе и чек листе, скале процене, протоколи систематског посматрања). Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада. Поверљивост података о деци; Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача. Групна критичка рефлексија уз фото и/или видео документацију; Реализација протокола праћења активности у вртићу; Презентација групних пројеката – израда портфолија.
Литература
1 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Sl.glasnik RS br. 18/2010.
2 Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006): (str. 14-18; 50-58;70-74.)
3 Kamenov, E. (2006). Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću. Novi Sad: Dragon. (str.170-244)
4 Bennett, M., Madigan, I., Radulović, L. & Miškeljin, L. (2013). Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
5 "Vučković Šahović, N (Ur.). (2011). Prava deteta u međunarodnim dokumentima. Zaštitnik građana; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Beograd: Radunić. "
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Метода писања – метода писмених радова; Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних радова; Метода истраживачких радова - Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит 50
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 20    
 

621716П / 621716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Рад са даровитима
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Тамара С. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са савременим концепцијама у проучавању даровитости, креативности и талената код деце. Oспособљавање за препознавање даровитости на предшколском и школском узрасту и адекватан рад са даровитом децом. Упознавање студената са структуром и доменима даровитости. Представљање основних педагошких стратегија у подстицању даровитости и креативности деце. Развијање мотивације за рад са даровитом и талентованом децом. Оспособљавање студената за уочавање и модификовање фактора који могу негативно утицати на развој даровитости, креативности и талената код деце.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да: -познају и самостално користе методе и технике ране педагошке дијагностике даровитости; - поседују вештине уочавања раних знакова даровитости код деце; - препознају структуру и појавне облике интелектуалне, уметничке и психомоторне даровитости; - самостално израђују прилагођена васпитно-образовна средства за стимулацију развоја даровите деце; -поседују вештине самосталног креирања флексибилних и креативних методичких приступа у раду са даровитом децом у васпитној групи; - буду оспособљени за тимски рад и сарадњу са релевантним стручњацима у васпитној установи и ван ње, као и са родитељима даровите деце.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам даровитости, дефиниција и терминологија. Савремене концепције даровитости. Интелигенција и способности. Структура и домени даровитости. Рана идентификација даровитости. Социјалне и емоционалне потребе даровите деце. Педагошке стратегије подстицања даровитости. Метакогниција и њен значај у проучавању даровитости. Породица као фактор подстицања даровитости. Тимски рад у откривању и подстицању даровитости. Развијање креативности код деце предшколског узраста. Даровитост и мотивација. Даровитост и подбацивање. Рани развој моторике и даровитост. Васпитно-образовни рад са даровитом децом.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Однос према даровитости у различитим културама и епохама. Рад Термана, Таненбаума, Стернберга и Гарднера - критички осврт. Теорије интелигенције - практичне импликације. Концепт вишеструких способности и његов значај за васпитни рад. Методе ране педагошке дијагностике даровитости - скале процене, чек-листе, тестови. Даровитост као стигма - социјално одбацивање и емоционални проблеми даровите деце. Методе и технике подстицања уметничке, језичке, моторичке и опште интелектуалне даровитости деце предшколског узраста. Развијање метакогнитивних стратегија код предшколске деце. Улога родитеља у препознавању и подстицању даровитости код деце. Чланови стручног тима за препознавање и подстицање даровитости - улоге и модели сарадње. Структура и развој дивергентног мишљења код деце - практичне импликације за развој креативности у различитим сферама активности. Развој унутрашње мотивације, усмерености и истрајности код деце. Фактори подбацивања даровитог детета - лични и социјални. Значај раног моторног развоја за предикцију потенцијалне даровитости. Индивидуализација рада и диференцијација захтева, методе акцелерације и обогаћивања васпитно-образовног рада у вртићу.
Литература
1 Гојков, Г. Рана идентификација даровитости. Вршац: ВШОВ, 2002.
2 Гојков, Г. Дидактика даровитих. Вршац: ВШОВ, 2008.
3 Алтарас, А. Даровитост и подбацивање. Београд: Институт за психологију, 2006.
4 Цветковић-Лај, Ј. Ја хоћу и могу више. Загреб: Алинеа, 2002.
5 Максић, С. Како рпепознати даровитог ученика. Београд: Институт за педагошка истраживања, 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо истраживање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15