Drustveno-humanisticke-nauke

КАТЕДРА ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

 

Веће Катедре: 33 наставника и сарадника Одсека Крушевац, Одсека Алексинац и Одсека Ћуприја

Шеф Катедре: др Весна Краварушић, професор струковних студија

Секретар Катедре: др Весна Тодоров, професор струковних студија

Електронска адреса: katedradhn@avmss.edu.rs