Ценовник

ОДЛУКУ О ВИСИНИ ДРУГИХ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ АКАДЕМИЈЕ

 

1. Трошкови школарине за уписану годину (60 ЕСПБ) за  усклађивање стеченог стручног звања 45.000,00
2. Школарина за студ. који нису остварили 37 ЕСПБ у току  школ. године Према броју пренетих бодова
3. Пријава испита за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама у редовним испитним роковима
Одсек Крушевац 900,00
Одсек Ћуприја 600,00
Одсек Алексинац

– са писменим делом

– без писменог дела

 

1.500,00

1.000,00

4. Пријава испита за специјалистичке студије 1.000,00
5. Пријава испита ван рока (додатни трошкови)
Одсек Крушевац 1.500,00
Одсек Ћуприја 1.500,00
Одсек Алексинац 1.500,00
6. Одбрана завршног рада за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама 5.000,00
7. Издавање дипломе и додатка  дипломe (штампарске услуге,обрасци) 5.000,00
8. Издавање дипломе пре предвиђеног термина/подизање дипломе пре термина за промоцију 10.000,00
9. Исписивање
Одсек Крушевац 2.500,00
Одсек Ћуприја 2.500,00
Одсек Алексинац 2.500,00
10. Издавање дупликата индекса
Одсек Крушевац 4.000,00
Одсек Ћуприја 4.000,00
Одсек Алексинац 4.000,00
11. Признавање испита са других високошколских установа (по испиту)
Одсек Крушевац 1.000,00
Одсек Ћуприја 1.000,00
Одсек Алексинац 1.000,00
12. Издавање уверења о положеним испитима (са или без фонда часова)
Одсек Крушевац 2.500,00
Одсек Ћуприја 2.500,00
Одсек Алексинац 2.500,00
13. Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи
Одсек Крушевац 5.000,00
Одсек Ћуприја 5.000,00
Одсек Алексинац 5.000,00
14. Полагање испита пред комисијом
Одсек Крушевац 3.000,00
Одсек Ћуприја 3.000,00
Одсек Алексинац 3.000,00
15. Издавање преписа наставног плана и програма 5.000,00
16. Трошкови уписа прве године (индекс и обрасци) 3.000,00
Трошкови уписа друге и треће године 2.000.00
17. Трошкови продужетка треће године  кад су положени сви испити

(важи 12  месеци)

4.000,00
18. Поништавање испита 1.000,00
19. Продужење рока за завршетак студија 8.000,00
20. Пријава на конкурс (накнада за спровођење пријемног испита) за упис студија првог степена 6.000,00
21. Пријава на конкурс (накнада за спровођење пријемног испита) за упис студија другог степена 6.000,00
22. Обнова статуса студента (реактивирање студија)
Одсек Крушевац 7.000,00
Одсек Ћуприја 7.000,00
Одсек Алексинац 7.000,00
23. Издавање потврде  у нестандардне сврхе, које нису обухваћене школарином односно потврда која се не издају у следеће сврхе:  остваривање права на дечји додатак, инвалидски додатак, породичну пензију, добијање и оверу здравствене књижице, легитимација за повлашћену вожњу, добијање стипендије, добијање студентског кредита, болничко лечење 500,00
24. Трошкови доставе и обраде документације путем поште 500,00
25. Издавање распореда наставе/испита на име студента 500,00
26. Трошкови преласка са друге високошколске установе 10.000,00
27. Надокнада вежби (по вежби)

Одсек Ћуприја

500,00
28. Пријава испита у венредним роковима 2.000,00
29. Пријава испита студентима којима је продужен рок за завршетак студија (студенти који студирају по старом програму)
Одсек Крушевац 1.500,00
Одсек Ћуприја 2.500,00
Одсек Алексинац

-са писменим

-без писменог

 

2.000,00

1.500,00

30. Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању 2.000,00
31. Издавање дипломе о стеченом вишем образовању 5.000,00