Мастер струковне студије – Струковни васпитач [2023.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 24.MVT111 Изазови и проблеми у предшколском васпитању 1 2 2 6 Обавезни
2 24.MVT112 Савремена истраживања у неуропсихологији 1 2 2 6 Обавезни
3 24.MVT113 Рачунарско размишљање 1 2 2 6 Обавезни
4 24.MVT114 Енглески језик 1 2 2 6 Обавезни
5 24.MVT115 Васпитање за различитост и социјалну инклузију 1 2 2 6 Обавезни
6 24.MVT211 Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 3 Обавезни
7 24.MVT212 Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 4 Обавезни
8 24.MVT213 Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
9 24.MVT214 Телесне и перцептивно-моторичке активности 2 2 1 4 Обавезни
10 24.MVT215 Методологија истраживања у васпитању и образовању 2 2 1 4 Обавезни
11 24.MVT216 Стручна пракса 1 2 0 0 3 Обавезни
12 24.MVT217 Изборни блок 1 2 2 2 8 Изборни
24.MVT221 Савремене технике приповедања и писања
24.MVT222 Комуникација и саветовање
13 24.MVT311 Предшколско дете у природној и друштвеној средини 3 2 2 5 Обавезни
14 24.MVT312 Увођење деце у свет писане речи 3 2 2 6 Обавезни
15 24.MVT313 Професионални развој и професионално јавно деловање 3 2 2 4 Обавезни
16 24.MVT314 Изборни блок 2 3 2 2 7 Изборни
24.MVT321 Спортски програми у вртићу
24.MVT322 Дечја ликовност и музеји
17 24.MVT315 Изборни блок 3 3 2 2 7 Изборни
24.MVT323 Занемаривање и злостављање деце
24.MVT324 Филозофија медија и васпитање
18 24.MVT411 Стручна пракса 2 4 0 0 3 Обавезни
19 24.MVT412 Примењен истраживачки рад 4 0 0 22 Обавезни
20 24.MVT413 Мастер рад 4 0 0 6 Обавезни