ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ

 

Чланови Већа Катедре из Одсека Крушевац:

  • Др Марија Најдановић, Професор струковних студија, Математичке науке, najdanovic@vaspks.edu.rs
  • Др Невенка Михајловић, Професор струковних студија, Биолошке науке, nmihajlovic@vaspks.edu.rs
  • Др Милан Живановић, Професор струковних студија, Математичке науке, mzivanovic@vaspks.edu.rs
  • Мр Иван Томић, Предавач, Рачунарске науке, itomic@vaspks.edu.rs
  • Јелена Раичевић, Асистент, jelena.raicevic@vaspks.edu.rs

Чланови Већа Катедре из Одсека Ћуприја:

 

Чланови Већа Катедре из Одсека Алексинац: