ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ УМЕТНОСТ

 

Чланови Већа Катедре из Одсека Крушевац:

  • др Зорица Дуковић, Професор струковних студија, Драмске и аудиовизуелне уметности, dukovic@vaspks.edu.rs
  • др Наташа Тасић, Професор струковних студија, Музика и извођачке уметности, n.tasic@vaspks.edu.rs
  • мр Александар Васић, Професор струковних студија, Музика и извођачке уметности, vasic@vaspks.edu.rs
  • мр Немања Панић, Професор струковних студија, Ликовне уметности, panic@vaspks.edu.rs
  • мр Матија Рајковић, Професор струковних студија, Ликовне уметности, mrajkovic@vaspks.edu.rs
  • МА Марјан Митић, Асистент, Музика и извођачке уметности, mitic@vaspks.edu.rs

Чланови Већа Катедре из Одсека Алексинац: