КАТЕДРА ЗА УМЕТНОСТ

 

Веће Катедре: 10 наставника и сарадника Одсека Крушевац и Одсека Алексинац

Шеф Катедре: др Наташа Тасић, професор струковних студија

Секретар Катедре: др ум. Радован Станојевић

Електронска адреса: katedraumetnost@avmss.edu.rs

Чланови Катедре | Документа