ВЕЋЕ КАТЕДРЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ​

Чланови Већа Катедре из Одсека Крушевац:

Чланови Већа Катедре из Одсека Алексинац:

Чланови Већа Катедре из Одсека Ћуприја: