O akademiji

О Академији

Академија васпитачко-медицинских струковних студија основана је одлуком Владе Републике Србије 04. априла 2019. године спајaњем Високе школе струковних студија за васпитаче Крушевац, Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја и Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац. Септембра 2022. године Академији се прикључује некадашња Висока хемијско-технолошка школа струковних студија из Крушевца, тако да данас Академију чине четири одсека, а седиште Академије се налази у Крушевцу. Академија је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки и стручни рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Академија је установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља: Друштвено-хуманистичке науке, Техничко-технолошких и Медицинских наука. У Академији се школује више од две хиљаде студената на сва четири Одсека (Одсек васпитачких студија Крушевац, Одсек медицинских студија Ћуприја, Одсек васпитачких студија Алексинац и Одсек техничко-технолошких студија Крушевац) у оквиру 12 студијских програма на основним струковним студијама и три студијска програма на мастер струковним студијама, запослено је 190 наставника и сарадника. Академија је учесник/партнер бројних међународних пројеката и организација, као и организатор међународних, домаћих стручних, научних скупова и конференција, носилац је и ЕРАСМУС повеље. Издавач је два стручна часописа и то: Синтезе – научно-стручни часопис за педагошке науке, књижевности и културу; Понс – медицински часопис.

Мисија Академије

Мисија Академије васпитачко-медицинских струковних студија је преношење вредности, знања и вештина потребних студентима за дугорочан успех у васпитачко, здравственој и техничко-технолошкој делатности. Знање и пракса које студенти стичу у оквиру основних студија и које ће стећи на будућим мастер струковним студијама, усмерена је ка унапређивању теорије и праксе предшколског васпитања и образовања, заштити животне средине и заштите на раду, стицање применљивих знања из областсти информатичке и рачунарства, прехрамбрене и фармацеутске технологије, али и на промoцији здравља појединаца и заједнице, стицању  неговању етичких начела и унапређењу васпитачко-медицинске праксе.

Визија Академије

Визија Академије васпитачко-медицинских струковних студија је да постане водећа међународно акредитованa Академија за образовање професионалног васпитачког кадра, информатичара, технолога, медицинских сестара и осталих здравствених радника, који ће моћи да обављају послове са високо стручним практичним искуством како у  предшколским и здравственим установама тако и у привреди; као и да повећа и обогаћује свој фонд знања, промовише високoетичке моралне вредности пословања и одговорност према запосленима и друштвеној заједници, негујући толеранцију, разумевање различитости и културу дијалога.