ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ ФАРМАЦИЈЕ

 

Чланови Већа Катедре из Одсека Ћуприја:

  • Др Драгослав Илић, Професор струковних студија, Хемијске науке, dragoslavilicks@gmail.com
  • Др Татјана Стојковић, Професор струковних студија, Медицинске науке, tanya.vms@gmail.com
  • Др Петар Милић, Професор струковних студија, Фармацеутске науке, milic.milic@gmail.com
  • Др Виолета Илић Тодоровић, Виши предавач струковних студија, Фармацеутске науке, ilicvioleta@yahoo.com
  • Др Јасмина Јовановић Мирковић, Професор струковних студија, Хемијске науке, медицинске науке, ninajovanovic.vms@gmail.com
  • Спец фарм Јагода Николић, Предавач струковних студија, Фармацеутске науке, nikolicjagoda5@gmail.com
  • Спец фарм Милица Станојевић, Предавач струковних студија, Фармацеутске науке, milicazdravlje1@gmail.com
  • Спец фарм Марија Јовановић, Предавач струковних студија, Фармацеутске науке, mismar173@gmail.com
  • Мастер хемије Слађана Пирић, Асистент струковних студија, Хемијске науке, sladjapiric@gmail.com