Пројекти

TEMPUS/ERASMUS plus Пројекти

KEY 

је пројекат изградње капацитета. Референтни број пројекта је 598977-EPP-1-2018-1-RS- EPPKA2-CBHE-JP  Сајт пројекта се налази на адреси.

KA 103/131

Пројекти мобилности студената и наставника.

2020-1-RS01-KA103-065132

2021-1-RS01-KA131-HED-000011770

PIC : 897588919 –
Organisation ID : E10243694
Erasmus Charter for Higher Education Code : RS KRUSEVA02

TEACH

је пројекат изградње капацитета. Референтни број пројекта је 544141–Tempus-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR .

ECBAC

је структурни пројекат.  Референтни број пројекта је  517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR . Сајт пројекта се налази на адреси.