Мастер струковне студије – Струковни васпитач [2023.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 24.MVT111 Изазови и проблеми у предшколском васпитању 1 2 2 6 Обавезни
2 24.MVT112 Савремена истраживања у неуропсихологији 1 2 2 6 Обавезни
3 24.MVT113 Рачунарско размишљање 1 2 2 6 Обавезни
4 24.MVT114 Енглески језик 1 2 2 6 Обавезни
5 24.MVT115 Васпитање за различитост и социјалну инклузију 1 2 2 6 Обавезни
6 24.MVT211 Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 3 Обавезни
7 24.MVT212 Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 4 Обавезни
8 24.MVT213 Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
9 24.MVT214 Телесне и перцептивно-моторичке активности 2 2 1 4 Обавезни
10 24.MVT215 Методологија истраживања у васпитању и образовању 2 2 1 4 Обавезни
11 24.MVT216 Стручна пракса 1 2 0 0 3 Обавезни
12 24.MVT217 Изборни блок 1 2 2 2 8 Изборни
24.MVT221 Савремене технике приповедања и писања
24.MVT222 Комуникација и саветовање
13 24.MVT311 Предшколско дете у природној и друштвеној средини 3 2 2 5 Обавезни
14 24.MVT312 Увођење деце у свет писане речи 3 2 2 6 Обавезни
15 24.MVT313 Професионални развој и професионално јавно деловање 3 2 2 4 Обавезни
16 24.MVT314 Изборни блок 2 3 2 2 7 Изборни
24.MVT321 Спортски програми у вртићу
24.MVT322 Дечја ликовност и музеји
17 24.MVT315 Изборни блок 3 3 2 2 7 Изборни
24.MVT323 Занемаривање и злостављање деце
24.MVT324 Филозофија медија и васпитање
18 24.MVT411 Стручна пракса 2 4 0 0 3 Обавезни
19 24.MVT412 Примењен истраживачки рад 4 0 0 22 Обавезни
20 24.MVT413 Мастер рад 4 0 0 6 Обавезни

Мастер струковне студије – Васпитач деце предшколског узраста [2019.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 19.MV1101 Савремени предшколски курикулуми 1 2 1 5 Обавезни
2 19.MV1102 Готовост деце за полазак у школу 1 2 1 5 Обавезни
3 19.MV1103 Рачунарско размишљање 1 2 1 6 Обавезни
4 19.MV1104 Енглески језик 1 2 2 4 Обавезни
5 19.MV1105 Здравствено васпитање и промоција здравља 1 2 2 5 Обавезни
6 19.MV1106 Инклузивни програми 1 2 2 5 Обавезни
7 19.MV2107 Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 4 Обавезни
8 19.MV2108 Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 4 Обавезни
9 19.MV2109 Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
10 19.MV2110 Телесне и перцептивно-моторичке активности 2 2 1 4 Обавезни
11 19.MV2111 Методологија друштвених истраживања 2 2 1 4 Обавезни
12 19.MV2112 Стручна пракса 1 2 2 Обавезни
13 19.MV0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2 ) 2 2 2 8 Изборни
19.MV2201 Савремене технике приповедања и писања 2
19.MV2202 Комуникација и саветовање 2
14 19.MV3113 Предшколско дете у природној и друштвеној средини 3 2 2 5 Обавезни
15 19.MV3114 Увођење деце у свет писане речи 3 2 2 6 Обавезни
16 19.MV3115 Почетно математичко образовање 3 2 2 5 Обавезни
17 19.MV0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2 ) 3 2 2 7 Изборни
19.MV3203 Спортски програми у вртићу
19.MV3204 Дечја ликовност и музеји
18 19.MV0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2 ) 3 2 2 7 Изборни
19.MV3205 Заштита деце од злостављања и занемаривања
19.MV3206 Естетичка теорија васпитања
19 19.MV4116 Стручна пракса 2 4 2 Обавезни
20 19.MV4117 Примењен истраживачки рад 4 22 Обавезни
21 19.MV4118 Мастер рад 4 6 Обавезни

 

Мастер струковне студије – Васпитач деце предшколског узраста [2017.]

Редни број Шифра Назив Семестар Предавања Вежбе СИР ЕСПБ Обавезни/Изборни
1 110117МС Савремени предшколски курикулуми 1 2 2 5 Обавезни
2 110217МС Готовост деце за полазак у школу 1 2 2 5 Обавезни
3 110317МС Предшколско дете у природној и друштвеној средини 1 2 1 5 Обавезни
4 110417МС Увођење деце у свет писане речи 1 2 1 5 Обавезни
5 110517МС Почетно математичко образовање 1 2 1 5 Обавезни
6 110617МС Телесне и перцептивно-моторичке активности 1 2 1 5 Обавезни
7 210717МС Енглески језик 2 3 3 5 Обавезни
8 210817МС Музичка уметност и предшколско дете 2 2 1 5 Обавезни
9 210917МС Ликовно васпитање деце и нови медији 2 2 1 5 Обавезни
10 211017МС Дечје драмско стваралаштво 2 2 2 4 Обавезни
11 120117МС Савремене технике приповедања и писања 2 2 2 4 Изборни блок 1
11 120217МС Комуникација и саветовање 2 2 2 4 Изборни блок 1
211217МС Стручна пракса 1 2 7 Обавезни
12 311317МС Инклузивни програми 3 2 2 5 Обавезни
13 311417МС Здравствено васпитање и промоција здравља 3 2 2 5 Обавезни
14 311517МС Рачунарско размишљање 3 2 2 5 Обавезни
15 320317МС Спортски програми у вртићу 3 2 2 4 Изборни блок 2
15 320417МС Дечја ликовност и музеји 3 2 2 4 Изборни блок 2
16 320517МС Заштита деце од злостављања и занемаривања 3 2 2 4 Изборни блок 3
16 320617МС Естетичка теорија васпитања 3 2 2 4 Изборни блок 3
311617МС Стручна пракса 2 3 7 Обавезни
17 411717МС Примењен истраживачки рад 4 0 0 20 6 Обавезни
411817МС Мастер рад 4 24 Обавезни