Набавке на које се закон не примењује - 2022.

Позив за достављање понуда бр.01-2.1.12-22 Књиге набављене на тржишту

Позив за достављање понуда бр.02-2.1.18-22 Потрошни материајл

Позив за достављање понуда бр.03-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.04-2.1.18-22 Потрошни материајл

Позив за достављање понуда бр.05-2.1.4-21 Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда бр.06-2.2.32-22 Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила

Позив за достављање понуда бр.07-2.2.822 Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила

Позив за достављање понуда бр.08-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.09-2.1.18-22 Потрошни материјал Партија I

Позив за достављање понуда бр.10-2.1.12-22 Књиге набављене на тржишту

Позив за достављање понуда бр.11-2.1.18-22 Потрошни материјал Партија II

Позив за достављање понуда бр.12-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби Партија I одсек Ћуприја

Позив за достављање понуда бр.12-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби Партија II одсек Алексинац

Позив за достављање понуда бр.13-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за достављање понуда бр.14-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.15-2.2.21-22 Услуге ресторана

Позив за достављање понуда бр.16-2.1.14-22 Опрема и материјал за службена возила

Позив за достављање понуда бр.17-2.2.3-21 Ангажовање агенције за обављање послова БЗР

Позив за достављање понуда бр.18-2.2.1-21 Годишње одржавање програма ФИС и ФИМЕС

Позив за достављање понуда бр.19-2.2.16-21 Услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације

Позив за достављање понуда бр.20-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.21-2.2.35-22 Услуге рекламе

Позив за достављање понуда бр.22-2.2.15-22 Комуналне услуге на тржишту

Позив за достављање понуда бр.23-2.1.721 Цвеће

Позив за подношење понуда бр.24-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за подношење понуда бр.25-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.26-2.2.11-22 Редовни сервис и одржавање клима уређаја

Позив за подношење понуда бр.27-2.2.7-22 Ангажовање агенције за редовни преглед гасних инсталација

Позив за подношење понуда бр.28-2.2.39-22 Успостављања система финансијског управљања и контроле

Позив за подношење понуда бр.29-2.1.22-22 Oпрема за образовање

Позив за подношење понуда бр.30-2.2.28-22 Информисање јавности

Позив за подношење понуда бр.31-2.1.5-22 Службена одећа и обућа

Позив за подношење понуда бр.33-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за подношење понуда бр.34-2.1.13-22 Гориво

Позив за подношење понуда бр.35-2.1.6-22 Тонери за штампаче

Позив за подношење понуда бр.36-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.37-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.38-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.39-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.40-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.41-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема Партија 1

Позив за подношење понуда бр.41-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема Партија 2

Позив за подношење понуда бр.41-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема Партија 3

Позив за подношење понуда бр.42-2.1.4-22 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда бр.43-2.2.10 Сервис и поправка копир апарата

Позив за подношење понуда бр.44-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за подношење понуда бр.45-2.1.8-22 Заставе спољашње и унутрашње и пратећа опрема

Позив за подношење понуда бр.46-2.1.10-22 Опрема за ППЗ

Позив за подношење понуда бр.47-2.2.4-22 Ангажовање агенције за редовну контролу опреме за ППЗ

Позив за подношење понуда бр.48-2.2.5-22 Ангажовање агенције за редован годишњи преглед вентила сигурности

Позив за подношење понуда бр.49-2.2.6-22 Ангажовање агенције за редован годишњи преглед димњака

Позив за подношење понуда бр.50-2.2.17-22 Интернет и остале сродне услуге – Хостинг

Позив за подношење понуда бр.51-2.1.17-22 Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда бр.52-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби

Позив за подношење понуда бр.53-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.54-2.1.4-22 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда бр.55-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за подношење понуда бр.56-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема

Позив за подношење понуда бр.57-2.2.12-22 Услуге електричара, водоинсталатера, мајстора грејних инсталација, ситних…

Позив за подношење понуда бр.58-2.2.26-22 Освежавајући напици

Позив за подношење понуда бр. 59-2.2.22-22 Услуге кетеринга

Позив за подношење понуда бр. 60-2.2.25-22 Вода за пиће и апарати

Позив за подношење понуда бр.61-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за подношење понуда бр.62-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за подношење понуда бр.63-2.1.16-22 Поклони за децу запослених

Позив за подношење понуде бр.64-2.2.37-22 Мобилна телефонија

Позив за подношење понуде бр.65-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби