Набавке на које се закон не примењује - 2022.

Позив за достављање понуда бр.01-2.1.12-22 Књиге набављене на тржишту

Позив за достављање понуда бр.02-2.1.18-22 Потрошни материајл

Позив за достављање понуда бр.03-2.1.9-22 Компјутери и комјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.04-2.1.18-22 Потрошни материајл

Позив за достављање понуда бр.05-2.1.4-21 Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда бр.06-2.2.32-22 Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила

Позив за достављање понуда бр.07-2.2.822 Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила

Позив за достављање понуда бр.08-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.09-2.1.18-22 Потрошни материјал Партија I

Позив за достављање понуда бр.10-2.1.12-22 Књиге набављене на тржишту

Позив за достављање понуда бр.11-2.1.18-22 Потрошни материјал Партија II

Позив за достављање понуда бр.12-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби Партија I одсек Ћуприја

Позив за достављање понуда бр.12-2.1.19-22 Материјал за извођење наставе и вежби Партија II одсек Алексинац

Позив за достављање понуда бр.13-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за достављање понуда бр.14-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.15-2.2.21-22 Услуге ресторана

Позив за достављање понуда бр.16-2.1.14-22 Опрема и материјал за службена возила

Позив за достављање понуда бр.17-2.2.3-21 Ангажовање агенције за обављање послова БЗР

Позив за достављање понуда бр.18-2.2.1-21 Годишње одржавање програма ФИС и ФИМЕС

Позив за достављање понуда бр.19-2.2.16-21 Услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације

Позив за достављање понуда бр.20-2.1.22-22 Опрема за образовање

Позив за достављање понуда бр.21-2.2.35-22 Услуге рекламе

Позив за достављање понуда бр.22-2.2.15-22 Комуналне услуге на тржишту

Позив за достављање понуда бр.23-2.1.721 Цвеће

Позив за подношење понуда бр.24-2.2.31-22 Поправке и одржавање зграде

Позив за подношење понуда бр.25-2.1.18-22 Потрошни материјал

Позив за подношење понуда бр.26-2.2.11-22 Редовни сервис и одржавање клима уређаја