Тендер за пројекат KEY

Линкови за портал јавних набавки, линк ка сајту где се налази ЈНОП и у прилогу документи.