Записник са одржаних избора за чланове ст. парламента 20.01.2020. год.