Сазив Прве електронске седнице Већа Катедре

Сазив Прве електронске седнице Већа Катедре Друштвено-хуманистичких наука можете видети у прилогу.

prilog