Набавке на које се закон о јавним набавкама не односи - 2021.

Позив за достављање понуда  бр.01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда бр.01-2.1.27/21: Залихе робе за даљу продају

Позив за достављање понуда бр.02-2.2.33/21: Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила

Позив за достављање понуда бр.03-2.2.7/21: Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила

Позив за достављање понуда бр.04-2.2.29-21-Информисање-јавности

Позив за достављање понуда бр.05-2.2.3-21-Ангажовање-агенције-за-обављање-послова-БЗР

Позив за достављање понуда бр.06-2.1.10-21-Опрема-за-ППЗ

Позив за достављање понуда бр.07-2.2.15-21 Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Позив за достављање понуда бр.08-2.1.3-21-Намештај

Позив за достављање понуда бр.09-2.2.32-21-Поправке-и-одржавање-зграде

Позив за достављање понуде бр.10-2.1.8-21-Заставе-спољашње-и-унутрашње-и-пратећа-опрема

Позив за достављање понуда бр.11-2.1.5-21-Службена-одећа-обућа

Позив за достављање понуда бр.12-2.2.1-21-Годишње-одржавање-програма-ФИС-и-ФИМЕС

Позив за достављање понуда бр.13-2.1.9-21 Компјутери и компјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.14-2.2.11-21 Услуге поправке грејних инсталација

Позив за достављање понуда бр.15-2.2.10-21 Редовни сервис и одржавање клима уређаја

Позив за достављање понуда бр.16-2.1.721 Цвеће

Позив за достављање понуда бр.17-2.1.13-21 Гориво

Позив за достављање понуда бр.18-2.1.921 Компјутери и компјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.19-2.2.28-21 Штампање билтена часописа

Позив за достављање понуда бр.20-2.1.1921 Потрошни материјал

Позив за достављање понуда бр.21-2.1.19-21 Потрошни материјал

Позив за достављање понуда бр.22-2.2.22-21 Уградна опрема

Позив за достављање понуда бр.23-2.2.12 Ангажовање стручних лица по уговору о делу

Позив за достављање понуда бр.24-2.2.4 Ангажовање агенције за редовну контролу опреме за ППЗ

Позив за достављање понуда бр.25-2.1.6-21 Тонери за штампаче

Позив за достављање понуда бр.26-2.1.1821 Материјал за одржавање хигијене

Позив за достављање понуда бр.32-2.2.521 Ангажовање агенције за редован годишњи преглед вентила сигурности

Позив за достављање понуда бр.33-2.2.621 Ангажовање агенције за редован годишњи преглед димњака

Позив за достављање понуда бр.35-2.2.2021 Услуге ресторана Партија II

Позив за достављање понуда бр.36-2.2.2121 Услуге кетеринга

Позив за достављање понуда бр.37-2.1.921 Компјутери и компјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.38-2.1.2721 Залихе робе за даљу продају

Позив за достављање понуда бр.39-2.2.221 Годишње одржавање каса

Позив за достављање понуда бр.40-2.1.921 Компјутери и компјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.41-2.2.2521 Освежавајући напици

Позив за достављање понуда бр.42-2.2.2421 Вода за пиће и апарати

Позив за достављање понуда бр.43-2.2.1121 Услуге електричара, водоинсталатера и мајстора грејних инсталација

Позив за достављање понуда бр.44-2.1.2121 Материјал за упис студената и доделу диплома

Позив за достављање понуда бр.46-2.2.12 Ангажовање стручних лица по уговору о делу

Позив за достављање понуда бр.47-2.1.1621 Поклони за децу запослених

Позив за достављање понуда бр.48-2.2.2821 Штампање билтена и часописа

Позив за достављање понуда бр.49-2.2.2621 Новогодишњи штампани материјал

Позив за достављање понуда бр.50-2.2.3221 Поправке и одржавање зграде

Позив за достављање понуда бр.51-2.1.921 Компјутери и компјутерска опрема

Позив за достављање понуда бр.52-2.1.2621 Нематеријална имовина

Позив за достављање понуда бр.53-2.1.20-21 Материјал за извођење наставе и вежби