Конкурс за упис студената на мастер струковне студије у школској 2019/2020 одсек Алексинац

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
расписује

К О Н К У Р С
ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

у Одсеку Алексинац

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

за 25 самофинансирајућих студената

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије у високој школи за образовање васпитача или сродној школи струковних студија и остварило 180 ЕСПБ.

Изузетно, на мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило специјалистичке струковне студије и остварило 240 ЕСПБ.

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

  • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
  • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 04.10. до 11.10.2019. године од 9 до 13 сати у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена 11. 10. 2019. године.

Кандидати ће имати право приговора на јединствену ранг листу од 12. 10. 2019. до 14. 10. 2019. године.

Коначна ранг листа биће објављена 15. 10. 2019. године

Упис примљених кандидата ће се обавити од 15. 10. 2019. до 18. 10. 2019. године.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Одсека или на сајту Одсека .