Обавештење о јавном увиду (Српски језик и књижевност)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 година, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 сати у библиотеци Одсека Крушевац и секретаријату Академије.