Обавештење о јавном увиду (Енглески језик)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање асистента за област Страни језик (Енглески језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац на одређено време од 3 годинe, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 сати у секретаријату Академије.