Упис Одсек техничко технолошких студија Крушевац

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ и МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

 

Студијски програми:

  • Информатика и рачунарство – 40 студената
  • Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду – 40 студената
  • Технологије у прехрамвеној и фармацеутској индустрији – 20 студената

 

Потребна документа:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
  • Диплома о положеном матурском испиту;
  • Пријава на конкурс ( добија се у школе);
  • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун) 840-2106666-68,

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Сви кандидати полажу пријемни испит из ХЕМИЈЕ или МАТЕМАТИКЕ или ИНФОРМАТИКЕ, по избору кандидата.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.