РУКОВОДСТВО АКАДЕМИЈЕ:


 

Др Зорица Дуковић, проф. струк. студија
Председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија
dukovic@vaspks.edu.rs
Јелена Крстић, дипломирани правник
Секретар Академије
jelenakrstic@vaspks.edu.rs
Јелена Бешић, дипломирани економиста
Руководилац финансијско рачуноводствених послова
jelena@vaspks.edu.rs
Данило Стругаревић, дипломирани економиста
Шеф кабинета председника
kabinet@avmss.edu.rs
Пеђа Ивановић, дипломирани инжењер менаџмента у информационим технологијама
Руководилац послова информационих система и технологија
webmaster@avmss.edu.rs

 

Шефови катедри

 

др сци. мед. Миле Деспотовић, професор струковних студија
Шеф катедре за здравствену негу
Горан Голубовић, професор струковних студија
Шеф катедре за предклиничку медицину
дипл. фарм. спец. Јагода Николић, предавач
Шеф катедре за фармацију
др Слађана Арсић, професор струковних студија
Шеф катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну едукацију
др Стојан Обрадовић, професор струковних студија
Шеф катедре за природно-математичке и информатичке науке
др Весна Краварушић, професор струковних студија
Шеф катедре за друштвено-хуманистичке науке
Наташа Тасић, професор струковних студија
Шеф катедре за уметност