Ћирила и Методија 22, 37000 Крушевац
www.vaspks.edu.rs
info@vaspks.edu.rs
037/423-050

мр Александар Васић, професор струковних студија
Руководилац одсека

Иван Андрејић
Шеф студентске службе
037/439-754
stsluzba@vaspks.edu.rs