Елементор #719

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду (ВСВНС) Контакт особа за КЕY пројекат је координатор пројекта Јованка Улић коју можете контактирати на: stabloliki@gmail.com, Web site: www.vaspitacns.edu.rs

Универзитет Црне Горе (УоМ) Контакт особа за КЕY пројекат је др Веселин Мићановић кога можете контактирати на: veselinm@ucg.ac.me, Web site: www.ucg.ac.me

Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (ЗУОВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Оливера Тодоровић коју можете контактирати на: olivera.todorovic@zuov.gov.rs, Web site: https://zuov.gov.rs/

Завод за школство Црне Горе Контакт особа за КЕY пројекат је Наташа Перић коју можете контактирати на: natasa.peric@zzs.gov.me, Web site: www.zzs.gov.me

Висока школа за образовање васпитача ”Михаило Палов” Вршац (ВСВС) Контакт особа за пројекат је директорка школе проф. Јелена Пртљага коју можете контактирати на: vsvasdirektor@hemo.net, Web site: www.uskolavrsac.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу (ВСВКС) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Зорица Дуковић коју можете контактирати на: dukovic@vaspks.edu.rs, Web site: www.vaspks.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица (ВССМ) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Гордана Мијаиловић, проф. коју можете контактирати на: vs.gordana.mijailovic@gmail.com, Web site: www.sm-vaspitac.edu.rs

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот (ВСПИ) Контакт особа за КЕY пројекат је Сања Ковачевић коју можете контактирати на: melpomena27@hotmail.com, Web site: https://pakadem.edu.rs

Градски Универзитет Бирмингхам Контакт особа за КЕY пројекат је Гералдине Лее-Треwеек коју можете контактирати на: Geraldine.lee-treweek@bcu.ac.uk, Web site: www.bcu.ac.uk

Универзитет у Марибору (УМ), Словенија Контакт особа за КЕY пројекат је Маја Хмелак коју можете контактирати на: maja.hmelak@um.si Web site: www.um.si

Универзитет у Баји (ЕЈФ), Мађарска Контакт особа за КЕY пројекат је проф. Аделхеид Манз коју можете контактирати на: manzadelheid@gmail.com, Web site: www.ejf.hu

Западни Универзитет у Темишвару Контакт особа за КЕY пројекат је Отилиа Хедеșан коју можете контактирати на: otilia.hedesan@e-uvt.ro, Web site: www.uvt.ro

Западнобалкански институт (WЕБИН) (раније: Западнобалкански социо-економски центар, WБ-СЕЦ) Контакт особа за КЕY пројекат је Јелена Настић-Стојановић коју можете контактирати на: jelena.nastic@wb-institute.org, Web site: www.wb-institute.org

Удружење васпитача Војводине (АТВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Радмила Петровић коју можете контактирати на: petrovicradmila57@yahoo.com, Web site: http://uvv.rs/

Савез удружења васпитача Србије Контакт особа за КЕY пројекат је Слађана Драшковић коју можете контактирати на: draskovicsladjana@gmail.com, Web site: www.savez-vaspitaca.org.rs

Јавна предшколска установа "Љубица Поповић" Подгорица Контакт особа за КЕY пројекат је Славица Лубурић коју можете контактирати на: slavica@ljubicapopovic.com, Web site: http://ljubicapopovic.me

Истраживачко-образовни центар Дворец Ракичан, Мурска Собота Контакт особа за КЕY пројекат је Роберт Целец кога можете контактирати на: robert.celec@ris-dr.si, Web site: www.ris-dr.si