Обавештење о увиду у извештај

Академија васпитачко-медицинских струковних студија обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање асистента за област Психолошке науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац на одређено време од 3 годинe, могу извршити у периоду од 15.12. до 29.12.2021. године.

prilog