Стручни органи Академије

Стручни органи Академије, по Статуту, су:

 • Наставно – стручно веће Академије (Веће Академије)
 • Наставно – стручно веће Одсека (Већа Одсека)
 • Већа катедри
  • Катедра за Здравствену негу
  • Катедра за Предклиничку медицини
  • Катедра за Фармацију
  • Катедра за Природно математичке и информатичке науке
  • Катедра за Друштвено хуманистичке науке
  • Катедра за Физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну едукацију
  • Катедра за Уметност
  • Катедра за Технику и технологију
 • Етички одбор
 • Колегијум Академије