Основне струковне студије – Струковна медицинска сестра [2020.]

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Б Тип Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН ИР
ПРВА ГОДИНА
1 19.СМ1101 Анатомија и физиологија 1 СС 3 2 0 0 0 5
2 19.СМ1102 Енглески језик 1 АО 3 2 0 0 0 4
3 19.СМ1103 Психологија 1 АО 3 0 0 0 0 4
4 19.СМ1104 Здравствено васпитање 1 СС 3 2 0 0 0 5
5 19.СМ1105 Увод у здравствену негу и савремено сестринство 1 СС 3 2 0 0 0 5
6 19.СМIB01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) 1 3 0 0 0 0 5
19.СМ1106 Педагогија 1 АО 3 0 0 0 0 5
19.СМ1107 Здравствено и социјално законодавство 1 АО 3 0 0 0 0 5
7 19.СМ1208 Здравствена нега 2 СА 3 2 0 0 0 5
8 19.СМ1209 Фармакологија 2 СС 3 2 0 0 0 3
9 19.СМ1210 Комуникације и етика у сестринству 2 АО 3 2 0 0 0 4
10 19.СМ1211 Принципи исхране и дијететика 2 СС 3 2 0 0 0 4
11 19.СМ1212 Информатика 2 АО 3 3 0 0 0 5
12 19.СМIB02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) 2 3 0 0 0 0 5
19.СМ1213 Биохемија 2 СС 3 0 0 0 0 5
19.СМ1214 Микробиологија са имунологијом 2 СС 3 0 0 0 0 5
13 19.СМLP01 Летња пракса 1 2 СА 0 0 0 0 18 2
14 19.СМSP01 Стручна пракса 1 2 СА 0 0 0 0 31 4
ДРУГА ГОДИНА
15 19.СМ2315 Интерна медицина са патологијом 3 СС 3 0 0 0 0 5
16 19.СМ2316 Превентивна медицина 3 СС 3 2 0 0 0 5
17 19.СМ2317 Гинекологија и акушерство 3 СС 3 0 0 0 0 4
18 19.СМ2318 Педијатрија 3 СС 2 0 0 0 0 3
19 19.СМ2319 Инфектологија са здравственом негом 3 СА 3 2 0 0 0 4
20 19.СМIB03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) 3 3 2 0 0 0 5
19.СМ2320 Неурологија са здравственом негом 3 са 3 2 0 0 0 5
19.СМ2321 Здравствена нега особа са инвалидитетом 3 СА 3 2 0 0 0 5
21 19.СМ2422 Хирургија са ортопедијом 4 СС 3 0 0 0 0 5
22 19.СМ2423 Здравствена нега у педијатрији 4 СА 3 2 0 0 0 4
23 19.СМ2424 Психијатрија 4 СС 2 0 0 0 0 3
24 19.СМ2425 Здравствена нега у гинекологији и акушерству 4 СА 3 2 0 0 0 4
25 19.СМ2426 Здравствена нега у интерној медицини 4 СК 3 2 0 0 0 5
26 19.СМIB04 Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) 4 3 2 0 0 0 5
19.СМ2427 Биофизика и основи радиологије 4 СС 3 2 0 0 0 5
19.СМ2428 Основи рехабилитације 4 СС 3 2 0 0 0 5
27 19.СМLP02 Летња пракса 2 4 СА 0 0 0 0 15 2
28 19.СМSP02 Стручна пракса 2 4 СА 0 0 0 0 39 6
ТРЕЋА ГОДИНА
29 19.СМ3529 Здравствена нега у хирургији 5 СК 3 2 0 0 0 6
30 19.СМ3530 Интегративна онкологија 5 СС 3 2 0 0 0 4
31 19.СМ3531 Организација здравствене неге са менаџментом 5 СС 3 2 0 0 0 4
32 19.СМ3532 Увод у методологију истраживања 5 АО 3 2 0 0 0 4
33 19.СМIB05 Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) 5 3 2 0 0 0 4
19.СМ3533 Дерматовенерологија са здравственом негом 5 СА 3 2 0 0 0 4
19.СМ3534 Здравствена нега старих 5 СА 3 2 0 0 0 4
34 19.СМIB06 Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) 5 3 2 0 0 0 5
19.СМ3535 Интегративна здравствена и социјална заштита 5 СС 3 2 0 0 0 5
19.СМ3536 Заштита менталног здравља 5 СС 3 2 0 0 0 5
35 19.СМ3637 Здравствена нега у психијатрији 6 СА 3 2 0 0 0 4
36 19.СМ3638 Примарна здравствена заштита са здравственом негом 6 СА 3 3 0 0 0 5
37 19.СМ3639 Палијативно збрињавање 6 СА 3 2 0 0 0 4
38 19.СМ3640 Комплементарна и традиционална медицина 6 СС 3 0 0 0 0 2
39 19.СМIB07 Изборни блок 7 (бира се 1 од 2) 6 3 2 0 0 0 6
19.СМ3642 Кућна нега 6 СА 3 2 0 0 0 6
19.СМ3643 Мултидисциплинарна интензивна нега 6 СА 3 2 0 0 0 6
40 19.СМLP03 Летња пракса 3 6 СА 0 0 0 0 9 2
41 19.СМSP03 Стручна пракса 3 6 СА 0 0 0 0 20 5
42 19.СМPZR Предмет завршног рада 6 СА 0 0 0 10 0 2
43 19.СМZR Завршни рад 6 СА 0 0 0 0 10 3