Савет Академије

Орган управљања Академије је Савет, који има 19 чланова, од чега су представници оснивача 6, представници запослених у Академији 10, представници студената 3.

Представници оснивача

 1. доц. др Маркo Малићанин,
 2. доц. др Љиљана Стричевић,
 3. проф. др Бисера Јевтић,
 4. Гордана Алексић,
 5. Весни Пуношевац, дипл.економиста

Представници наставног особља

 1. др Невенка Михајловић,
 2. мр Немања Панић,
 3. мр Иван Томић
 4. др сци. мед. Миле Деспотовић,
 5. мр Драган Антић,
 6. Јелена Александрић
 7. др Милутин Ђуричковић,
 8. др Иван Јанковић,
 9. др Предраг Јашовић

Представници ненаставног особља

Представници студената

 1. Марта Митић
 2. Александра Миладиновић
 3. Јелена Ристић