Савет Академије

Орган управљања Академије је Савет, који има 21 члана, од чега су представници оснивача 6, представници запослених у Академији 12, представници студената 3.

Представници оснивача

 1. доц. др Маркo Малићанин,
 2. доц. др Љиљана Стричевић,
 3. проф. др Бисера Јевтић,
 4. Гордана Алексић,
 5. Весни Пуношевац, дипл.економиста

Представници запослених

 1. др Невенка Михајловић,
 2. мр Немања Панић,
 3. мр Иван Томић
 4. др сци. мед. Миле Деспотовић,
 5. мр Драган Антић,
 6. Јелена Александрић
 7. др Милутин Ђуричковић,
 8. др Иван Јанковић,
 9. др Весна Стевановић
 10. др Зорана Милосављевић
 11. мр Јоргованка Бојић
 12. Галина Илић

Представници студената

 1. Данијела Милетић
 2. Марко Миливојевић
 3. Андрија Илић

Председник Савета Академије

 1. др Милутин Ђуричковић