Савет Академије

Орган управљања Академије је Савет, који има 21 члана, од чега су представници оснивача 6, представници запослених у Академији 12, представници студената 3.

Представници оснивача

 1. Катарина Анђелковић, професор енглеског језика,
 2. Ана Чолић, мастер економиста,
 3. др мед. Саша Живковић,
 4. др спец. Рада Јоксимовић Змејкоски,
 5. др Драган Миленковић,
 6. др спец. Гордана Алексић.

Представници запослених

 1. др Невенка Михајловић,
 2. мр Немања Панић,
 3. мр Иван Томић
 4. др Маријана Васић
 5. др Предраг Правдић
 6. др Миљан Милетић
 7. др сци. мед. Христос Алексопулос,
 8. Светлана Чапаковић,
 9. Јелена Александрић
 10. др Весна Стевановић,
 11. др Садуша Реџић,
 12. др Драгана Раденовић

Представници студената

 1. Данијела Милетић
 2. Марко Миливојевић
 3. Андрија Илић

Председник Савета Академије

 1. др Весна Стевановић