Орган пословођења Академије

Председник Академије
др Зорица Дуковић, професор струковних студија

Секретар Академије
Јелена Крстић, дипломирани правник

Руководилац одсека васпитачких сттудија Крушевац
мр Александар Васић, професор струковних студија

Руководилац одсека техничко-технолошких студија Крушевац
др Бојан Милосављевић, професор струковних студија

Руководилац одсека медицинских студија Ћуприја
др сци. мед Биљана Илић, професор струковних студија

Руководилац одсека васптачких студија Алексинац
др Игор Петровић, професор струковних студија