Орган пословођења Академије

Председник Академије
др Зорица Дуковић, професор струковних студија

Секретар Академије
Јелена Крстић, дипломирани правник

Руководилац одсека Крушевац
мр Александар Васић, професор струковних студија

Руководилац одсека Ћуприја
др сци. мед Биљана Илић, професор струковних студија

Руководилац одсека Алексинац
др Игор Петровић, професор струковних студија