Обавештење

о избору кандидата по јавном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа

 

По расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа:

  1. Асистента за област Психолошке науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 3 (три) година изабран је кандидат:
    • Ивана Петровић

Објављивањем овог обавештења на сајту АВМСС сматра се да су обавештени сви кандидати учесници по јавном конкурсу.