Обавештење о јавном увиду

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање Предавача за област Педагошке науке, са 100% радног времена, Одсек Алексинац, на период од 5 (пет) година могу извршити у Секретаријату Академије (радним данима од 9 до 12 сати) и интернет страници Академије.