Обавештење о јавном увиду

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање Предавача за област рачунарске науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 година, могу извршити у периоду од 10.02. до 24.02.2022. године од 9 до 12 сати у библиотеци Одсека Крушевац и секретаријату Академије.