Обавештење о јавном увиду

Дана 01.11.2021. године стављен је на увид јавности извештај о пријављеним канидатима на конкурс за избор у звање наставника – предавача из уже научне области Радиологије.

Увид у докумнтацију и извештај доступан је јавности до 16.11.2021. године у библиотеци одсека Ћуприја.