Обавештење о избору кандидата по јавном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа

По расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа:

  1. Вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 (пет) година, изабран је кандидат:
    – др Невена Јевтић Трифуновић
  2. Предавача за ужу научно- стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. на одређено време од 5 (пет) година изабран је кандидат:
    -Милица Станојевић
  3. Асистента за област Страни језик (Енглески језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 3 (три) година изабран је кандидат:
    -Ана Милосављевић

Објављивањем овог обавештења на сајту АВМСС сматра се да су обавештени сви кандидати учесници по јавном конкурсу.