Наставно – стручно веће Академије

Стручни орган Академије Наставно – стручно веће Академије, чине га

  1. др Зорица Дуковић, професор струковних студија
  2. мр Александар Васић, професор струковних студија
  3. др Бојан Милосављевић, професор струковних студија
  4. др сци. мед Биљана Илић, професор струковних студија
  5. др Игор Петровић, професор струковних студија
  6. др Горица Павловић-Рајковић,
  7. мр Лидија Радовановић, предавач
  8. др сци мед Момир Јовановић, професор струковних студија
  9. др Катарина Томић