Набавкe на које се закон не примењује 15.06.2021.

План набавки на које се закон не примењује 2021.

План набавки на које се закон не примењује 2021.

План набавки на које се Закон не примењује 2021.

Позив за достављање понуда – 01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал
Позив за достављање понуда – 02-2.2.33/21: Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила
Позив за достављање понуда – 03-2.2.7/21: Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила
Позив за достављање понуда – 01-2.1.27/21: Залихе робе за даљу продају

Набавке на које се закон не примењује 2020.

Позив за подношење понуда – 44/20: Материјал за стручно усавршавање запослених
Позив за подношење понуда – 47/20: Тонери за штампаче
Позив за подношење понуда – 48/20: Материјал за извођење наставе и вежби
Позив за подношење понуда – 49/20: Поклони за децу запослених
Позив за подношење понуда – 50/20: Материјал за упис студената и доделу диплома
Позив за подношење понуда – 51/20: Материјал за нову годину
Позив за подношење понуда – 52/20: Освежавајући напици – репрезентација
Позив за подношење понуда – 53/20: Административна опрема – суви жиг
Позив за подношење понуда – 54/20: Административна опрема – преса за суви жиг