План набавки на које се закон не примењује 2021.

План набавки на које се Закон не примењује 2021.

Позив за достављање понуда – 01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал
Позив за достављање понуда – 02-2.2.33/21: Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила
Позив за достављање понуда – 03-2.2.7/21: Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила
Позив за достављање понуда – 01-2.1.27/21: Залихе робе за даљу продају

Набавке на које се закон не примењује 2020.

Позив за подношење понуда – 44/20: Материјал за стручно усавршавање запослених
Позив за подношење понуда – 47/20: Тонери за штампаче
Позив за подношење понуда – 48/20: Материјал за извођење наставе и вежби
Позив за подношење понуда – 49/20: Поклони за децу запослених
Позив за подношење понуда – 50/20: Материјал за упис студената и доделу диплома
Позив за подношење понуда – 51/20: Материјал за нову годину
Позив за подношење понуда – 52/20: Освежавајући напици – репрезентација
Позив за подношење понуда – 53/20: Административна опрема – суви жиг
Позив за подношење понуда – 54/20: Административна опрема – преса за суви жиг

Тендер за пројекат KEY

Линкови за портал јавних набавки, линк ка сајту где се налази ЈНОП и у прилогу документи.