Тендер за пројекат KEY

Линкови за портал јавних набавки, линк ка сајту где се налази ЈНОП и у прилогу документи.

План набавки на које се закон не примењује 2021.

Набавкe на које се закон не примењује 15.06.2021.

План набавки на које се закон не примењује 2021.

План набавки на које се Закон не примењује 2021.

Позив за достављање понуда – 01-2.1.4/21: Канцеларијски материјал
Позив за достављање понуда – 02-2.2.33/21: Обавезно, допунско и каско осигурање службених возила
Позив за достављање понуда – 03-2.2.7/21: Одржавање, сервис, поправка и регистрација возила
Позив за достављање понуда – 01-2.1.27/21: Залихе робе за даљу продају